ტექნოპარკში ჩატარებული აქტივობები

ტექნოპარკში, 2019 წლის დასაწყისში, საქართველოში პირველი ლექცია ჩატარდა ეთსის შესახებ. ცოტა ხნის შემდეგ ჩავატარეთ ლექციათა ციკლი, ონლაინ ექსპორტზე. ხოლო 26 თებერვალს შეიქმნა ეთსის ჯგუფი, რომელმაც მთლიანად შეცვალა უამრავი ადამიანის ყოველდღიური ცხოვრება.